Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Bochotnicy, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 1 000 m3/d
RLM = 8 000

Projekt: 2012r.

Realizacja: 2013r.

Inwestor:
Gmina Kazimierz Dolny
254-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5

Zakres robót NOSAN: Budowa budynku bloku oczyszczania mechanicznego wraz ze zbiornikiem buforowo - uśredniającym, budowa drugiego osadnika wtórnego, budowa instalacji biofiltracji powierza, modernizacjia pozostałych obiektów, system sterowania, uruchomienie i rozruch oczyszczalni
Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Bochotnicy, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
Załączniki:
    
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008