Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Woli Szczygiełkowej, gm. Bodzentyn, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr(docelowo) = 77 m3/d
RLM (docelowo) = 640


Zakres realizacji:
Realizacja obejmuję budowę zintegrowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków opartej na złożu zraszanym oraz kanalizacji sanitarnej. Ciąg technologiczny stanowią następujące obiekty:
- studzienka rozprężna,
- separator osadów (osadnik wstęny),
- zraszane złoże biologiczne,
- studzienka dolna (osadnik wtórny),
- komora pomiarowa,
- studzienki rewizyjne. 

Projekt: 2008r.

Realizacja: 2010r.

Inwestor: UMiG Bodzentyn (Społeczny Komitet budowy kanalizacji w Woli Szczygiełkowej)

Zakres robót NOSAN: montaż technologiczny elementów oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków w Woli Szczygiełkowej, gm. Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008