Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Tarczku, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 300 m3/d
RLM =  2 760


Budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych: 2009r.

Realizowana wg projektu firmy SUMAX.
Część podziemna to wszystkie komory biologicznego oczyszczania, osadnik wtórny oraz komora stabilizacji osadu nadmiernego. Bezpośrednio nad komorami umieszczono budynek wielofunkcyjny: część technologiczna, socjalna oraz dyspozytornia.
W części technologicznej znajduje się sito-piaskownik, instalacja odwadniania osadu z prasą taśmową, dmuchawy stacjonarne.

Na zewnątrz znajduje się pompownia ścieków surowych/zbiornik buforowy, zbiornik ścieków dowożonych ze stacją zlewczą oraz wiata składowania osadu odwodnionego.

Zakres robót NOSAN: Technologia i instalacje, system sterowania i automatyki, uruchomienia i rozruch technologiczny

Inwestor/Użytkownik: Gmina Pawłów, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie
Oczyszczalnia ścieków w Tarczku, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie
    
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008