Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach Nowych, woj. łódzkie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 120 m3/d
RLM =  1 000


Budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych - adaptacja istniejącej stacji pomp: 2009r.

Z powodu tej adaptacji część ściekowa, tzn. komora napowietrzania, osadnik wtórny oraz pompownia osadu i zbiornik osadu znajdują się pod stropem części nadziemnej. W części nadziemnej umieszczono halę technologiczną z niezbędnymi urządzeniami oraz odseparowano pomieszczenie sterowni.
Poza tym budynkiem znajduje się pompownia ścieków surowych, pompownia ścieków oczyszczonych z przepływomierzem na rurociągu tłocznym.
Zaplecza sanitarne w przyległym budynku.

Zakres robót NOSAN: Technologia i instalacje, system sterowania i automatyki, uruchomienia i rozruch technologiczny

Inwestor/Użytkownik: Gmina Ostrowy Nowe, pow. kutnowski, woj. łódzkie
www.noweostrowy.pl
Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach Nowych, woj. łódzkie
Załączniki:
     
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008