Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Pacanowie, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 420 m3/d
RLM = 3143


Projekt: 2000r.
Budowa: 2003r.

Zakres robót NOSAN: Technologia, rozruch technologiczny

Inwestor: Gmina Pacanów, woj.świętokrzyskie, tel.: 41 376 54 03

Użytkownik: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych,
ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, tel.: 41 376 54 03, wew. 21
Oczyszczalnia ścieków w Pacanowie, woj. świętokrzyskie
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008