Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków BIOWET w Puławach

Informacje podstawowe:
Część mechaniczna oczyszczalni ścieków:
3 równoległe osadniki gnilne - zmiana funkcji na osadniki Imhoffa


Czas realizacji: 2008r.

Zakres robót NOSAN: konstrukcje ze stali nierdzewnej wg indywidualnego rozwiązania umożliwiające uzyskanie warunków gnilnych jak w osadnikach Imhoffa – wykonanie i montaż instalacji

Inwestor/Użytkownik: „BIOWET” sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Arciucha 2, tel.: 81 888 91 00, www.biowet.pl
Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków BIOWET w Puławach
    
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008