Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Strawczynie, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Strawczynie, woj. świętokrzyskie 
Qdśr = 1000 m3/d
RLM = 6 770

Inwestor/Użytkownik:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie, tel.: 41 303 80 02-05

Rok zakończenia inwestycji: 2006r.

Osadniki wtórne - odkryte Reaktor biologiczny - przykryty płytami żelbetowymi Żurawik mieszadła w komorze denitryfikacji, z tyłu wiata 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008