Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Sportowo-Turystycznego "Moto-Raj" w Miedzianej Górze, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Sportowo-Turystycznego  
Qdśr = 24 m3/d
RLM = 123

Inwestor/Użytkownik:
Automobilklub Kielecki, tel.: 41 361 98 55

Rok zakończenia inwestycji: 2007r.

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008