Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nałęczowie

Wielkości inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nałęczowie 
Qdśr = 2 200 m3/d
RLM = 14 150

Inwestor/Użytkownik:
Gmina Nałęczów,
24-150 Nałęczów,
Al. Lipowa 3

Rok zakończenia inwestycji: 2013

Komora rozdziału wraz z osadnikami wtórnymi Dwie równoległe komory nitryfikacji Zagęszczacz grawitacyjny osadu Komory predenitryfikacji, komory defosfatacji oraz denitryfikacji 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008