Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Bochotnicy, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie

Wielkości inwestycji:
Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Bochotnicy, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie 
Qdśr = 1 000 m3/d
RLM = 8 000

Inwestor/Użytkownik:
Gmina Kazimierz Dolny
254-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5

Rok zakończenia inwestycji: 2013r.

Oczyszczalnia 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008