Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych "COMA-TEC 20/250-2/P" w miejscowości Opatów, gm. Opatów, pow. kłobucki, woj. ślaskie

Wielkości inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych  
Qdśr = 250 m3/d
RLM = 2 000

Inwestor/Użytkownik:
Gmina Opatów,
42-152 Opatów,
Ul. Kościuszki 27.

Rok zakończenia inwestycji: 2013r.

Przepompownia główna Stanowisko mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku technologicznym Stanowisko dmuchaw Stanowisko odbioru odwodnionego osadu Stanowisko ścieków dowożonych Budynek technologiczny Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym oraz zbiornikiem osadu 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008