Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komulanlych w Mogielnicy pow. Grójec, woj. mazowieckie

Wielkości inwestycji:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komulanlych w Mogielnicy pow. Grójec, woj. mazowieckie 
Q= 1 750 m3/d
RLM = 31 000

Inwestor/Użytkownik:
Gmina i Miasto Mogielnica
05-640 Mogielnica

Rok zakończenia inwestycji: 2012r.

Widok na oczyszczalnie Budynek technologiczny wraz ze zbiornikiem retencyjnym Reaktory biologiczne oraz osadniki wtóre pierwszego stopnia oczyszczania 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008