Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w m. Jastrząb, gm. Poraj, pow. myszkowski, woj. śląskie

Wielkości inwestycji:
Q= 250 m3/d
RLM = 1 950

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Rok zakończenia inwestycji: 2008r.

Przedmiotem opracowania jest projekt oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych pochodzących z części terenu gminy Poraj (głównie z miejscowości Jastrząb). W rozwiązaniu zastosowano technologię opartą na wysokosprawnych procesach biochemicznych z udziałem osadu czynnego. Ciąg technologiczny podzielono na część mechaniczną, biologiczną, odpływową oraz blok gospodarki osadowej. Praca całego systemu zostanie w pełni opomiarowana, co zapewni stałą kontrolę wszystkich urządzeń oczyszczalni. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych (za pośrednictwem rowu melioracyjnego) będzie rzeka Warta.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008