Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków z budynku hotelowo-gastronomicznego w m. Dąbrowa, gm. Masłów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Qdśr = 31 m3/d
RLM = 202

Rok zakończenia inwestycji: 2010r.

Przedmiotem projektu jest oczyszczalnia ścieków z budynku hotelowo- gastronomicznego wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika. W skład ciągu technologicznego wchodzą: pompownia ścieków surowych, pomieszczenie sterowni wraz z sitem skratkowym do mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik uśredniający, komora napowietrzania, osadnik wtórny, zbiornik osadu, pompownia ścieków oczyszczonych oraz wylot do odbiornika.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008