Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w m. Ruda Białaczowska, gm. Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w m. Ruda Białaczowska, gm. Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie 
Qdśr = 245 m3/d
RLM = 2 500

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy Gowarczów
Pl. XX- lecia 1
26-225 Gowarczów

Rok zakończenia inwestycji: 2011r.

W projekcie zastosowano technologię COMA-TEC zaliczaną do grupy wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego, zapewniającą stabilny przebieg oczyszczania ścieków i stały oczekiwany efekt ekologiczny. Układ będzie sterowany przez zintegrowany program CT wykorzystujący wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni. Ciąg technologiczny podzielono na cztery części:
- mechaniczną,
- biologiczną,
- odpływową wraz z komorą pomiarową ścieków oczyszczonych
- osadową.
Teren przyszłej inwestycji- maj 2004r. Korona reaktora biologicznego i wiata tymczasowego składowania odpadów- faza realizacji robót- marzec 2011r. Stacja zlewcza ścieków dowożonych- faza realizacji robót- marzec 2011r. 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008