Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w Tuczępach, pow. buski, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w Tuczępach, pow. buski, woj. świętokrzyskie 
Qdśr = 170 m3/d
RLM = 1 300

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35
28-142 Tuczępy

Rok zakończenia inwestycji: 2010r.

Projekt obejmuje oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, z zastosowaniem technologii złoża zawieszonego stanowiącej połączenie metody osadu czynnego z zawirowalnym złożem biologicznym. Oczyszczalnia wyposażona będzie w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania, a także sterowanie pracą dmuchaw do napowietrzania ścieków w zależności od stężenia tlenu w komorach.
Sito skratkowe Punkt zlewny ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych oraz zbiornik osadu (w tle) 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008