Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie 
Qdśr = 500 m3/d
RLM = 5 100

Inwestor/Użytkownik:
Gmina Wodziław
ul. Krakowska 6
28-330 Wodziaław
woj. świętokrzyskie

Rok zakończenia inwestycji: 2010r.

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w m. Wodzisław. Rozbudowa oczyszczalni wynika ze zwiększającej się ilości ścieków kierowanych do oczyszczalni oraz zmiany ich składu chemicznego. W rozwiązaniu zastosowano technologię wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego (COMA-TEC) sterowanych zintegrowanym programem CT z pełną wizualizacją, wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym urządzeń pomiarowych.
Reaktor biologiczny i budynek technologiczny-faza realizacji robót-czerwiec 2010r. Osadnik wtórny- układ dopływu ścieków i układ odbioru osadu pływającego- sierpień 2010r. Pompownia osadu- sierpień 2010r. Reaktor biologiczny przed modernizacją- maj 2005r. Przepompownia ścieków, punkt kontrolno-pomiarowy oraz poletka osadowe przed modernizacją- maj 2005r. 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008