Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w Mniowie, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Wielkości inwestycji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w Mniowie, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie 
Qdśr = 1 200 m3/d
RLM = 9 550

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
Mniów, woj. świętokrzyskie 26-080
tel. +(41)3737002, +(41)3737004, +(41)3737020
http://www.mniow.pl

Rok zakończenia inwestycji: 2010r.

Inwestycja obejmuje zwiększenie dotychczasowej przepustowości oczyszczalni z 150 m3/d do 1200 m3/d, co umożliwi przyjmowanie ścieków z terenu całej gminy. Projekt przewiduje zmianę technologii ze stawowej typu Lemna na technologię osadu czynnego COMA-TEC.
Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków ROTOMAT Ro 5 HD Widok przed modernizacją- lipiec 2007r. Osadnik wtórny Budynek techniczno-administracyjny Stanowisko ścieków dowożonych 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008