Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w Strzelcach Wielkich, pow. pajęczański, woj. łódzkie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w Strzelcach Wielkich, pow. pajęczański, woj. łódzkie 
Qdśr = 313 + 313 = 627 m3/d
RLM = 2580 + 2580 = 5 160

Inwestor/Użytkownik:
Gmina Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, tel.: 34 311 07 78

Rok zakończenia inwestycji: 2010r.

a tak tu było w 2006 roku ... Widok ogólny z innej strony Widok od strony drogi wjazdowej 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008