Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie

Wielkości inwestycji:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie 
Qdśr = 2 878 m3/d
RLM = 34 536

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim, tel.: 81 827 20 45

Rok zakończenia inwestycji: 2008r.

komora napowietrzania - rurociągi powietrza, pomost 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008