Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w m. Popów, pow. kłobucki, woj. śląskie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w m. Popów, pow. kłobucki, woj. śląskie 
Qdśr = 600 m3/d
RLM = 4 800

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy w Popowie, tel.: 34 317 70 67

Rok zakończenia inwestycji: 2005r.

Reaktor biologiczny Osadnik wtórny, w tle reaktor biologiczny, dalej budynek Budynek technologiczno-socjalny, w tle reaktor biologiczny Osadnik wtórny Osadnik wtórny - ścieki oczyszczone 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008