Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w m. Dańków, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie

Wielkości inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków w m. Dańków, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie 
Qdśr = 30 m3/d
RLM = 206

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy w Błędowie, tel.: 48 668 06 56

Rok zakończenia inwestycji: 2005r.

Reaktor biologiczny; w głębi podziemny osadnik wstępny, powyżej stacja transformatorowa a po prawej pompownia ścieków surowych Reaktor Bioclere - widok z zewnątrz 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008