Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu hotelowego "WODNIK" na terenie OSW "SŁOK" Elektrowni Bełchatów

Wielkości inwestycji:
Qdśr = 143 m3/d
RLM = 709

Inwestor/Użytkownik:
"Elbest" sp. z o.o., tel.: 44 735 18 04

Rok zakończenia inwestycji: 2006r.

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008