Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w m. Wapienne, gm. Sękowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie

Wielkości inwestycji:
Qdśr = 113 m3/d
RLM = 880

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy w Sękowej, tel.: 18 35 18 016

Rok zakończenia inwestycji: 2008r.

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008