Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

marzec 2011r. - oczyszczalnia ścieków w Odrzywole - przygotowania do rozpoczęcia robót

Po pomyślnym zakończeniu postępowania przetargowego i uzyskaniu z dniem 31.03.2011r. pozwolenia na budowę przystępujemy do prac przygotowawczych poprzedzających rozpoczęcie robót na terenie inwestycji.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008