Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Październik 2010r. - oczyszczalnia ścieków w Rudzie Białaczowskiej - rozpoczęcie robót

Rozpoczęliśmy realizację oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m. Ruda Białaczowska, gm. Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.
Oczyszczalnia będzie przyjmować 245 m3/d ścieków.
Zakres naszych robót obejmuje instalację i wyposażenie technologiczne wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki oraz rozruch technologiczny.
Obecnie prace na terenie budowy postępują zgodnie z założonych harmonogramem i bez najmniejszych zakłóceń.
Przewidywany termin zakończenie inwestycji: lipiec 2011r.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008