Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

17.11.2010r. - oczyszczalnia ścieków w Mniowie - odbiór końcowy

Przed pierwszą falą zimowych mrozów zakończyliśmy prace rozruchowe na oczyszczalni ścieków w Mniowie. Całość prac została wykonana w terminie z zachowaniem pełnego reżimu technologicznego, co pozwoliło na uzyskanie oczekiwanego efektu ekologicznego.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008