Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Październik 2010r. - oczyszczalnia ścieków w Radzyminie

Rozpoczęliśmy prace projektowe obejmujące modernizację istniejącego bloku oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz budowę nowego bloku oczyszczania biologicznego wraz z rozbudową ciągu obróbki osadu.

 Parametry inwestycji:

Qd śr = 4 400 m3/d
RLM = 70 000
 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008