Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Sierpień 2010r. - oczyszczalnia ścieków w Odrzywole

Rozpoczęliśmy opracowywanie projektu usprawnienia pracy istniejącej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w Odrzywole wraz z dostosowaniem procesów oczyszczania do realnej ilości i jakości scieków dopływających z terenu zlewni.


Parametry inwestycji:

Qd śr = 160 m3/d
RLM = 1 950 - 2 000
 

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008