Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Grudzień 2009r. - O.Ś. w m. Tarczek - odbiór końcowy

Z końcem roku udało się zakończyć prace rozruchowe na oczyszczalni ścieków w Tarczku. Mimo dość typowych problemów, tzn. małej ilości ścieków świeżych i "niepewnych" ścieków dowożonych, dzięki dobrej pracy obsługi oczyszczalni, udało się uzyskać zamierzony efekt.

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008