Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Sierpień 2009r. - oczyszczalnia Mniów, początek robót

Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków typu Lemna o przepustowości 300 m3/d
powstanie oczyszczalnia dla cełej gminy na wydajność 1200 m3/d
z pełnym biologicznym procesem oczyszczania ścieków i odwadnianiem osadu. W załączeniu jedno z ostatnich zdjęć stawu I - napowietrzanego, w miejscu którego powstaną reaktory biologiczne i osadniki wtórne ...

   
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008