Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

13 sierpnia 2009r. - odbiór końcowy oczyszczalni w Ostrowach

Odbył się bez jakichkolwiek zakłóceń. Wszystko zostało wykonane w terminie, jakościowo dobrze. Problemem pozostaje kanalizacja, która w ciągu najbliższych dwóch lat ma zostać uporządkowana, a to na pewno wpłynie na stabliność procesu w nowej oczyszczalni.

 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008