Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 9
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Czerwiec 2009r. - budowa wg naszego projektu

Rozpoczyna się budowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich, pow. pajęczański. Generalnym Wykonawcą została firma Carbotech Engineering ze Szczecina. Naszym udziałem będzie nadzór autorski.

Ciekawostką tego przetargu było samo rozstrzygnięcie. Otóż nie wybrano oferty z najniższą ceną, o czym zdecydowano po długim procesie korespondencji i wyjaśnień wraz z równoległą analizą własną Zamawiającego.
Skończyło się to odrzuceniem oferty firmy Krak-Invest.
Jak się okazuje, są odważne i zdecydowane Gminy, które potrafią korzystać Prawa Zamówień Publicznych i dobrze rozumieją zagadnienie uczciwej konkurencji.
 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008