Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 9
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Maj 2009r. - nowa oczyszczalnia

Rozpoczynamy realizację oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla m. Tarczek, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie.

Oczyszczalnia przyjmoweać będzie 300 m3/d ścieków.
Zakres naszych robót to: instalacje i wyposażenie technologiczne z montażem i uruchomieniem, kompletny system sterowania i automatyki oraz rozruch technologiczny.
Budowa została rozpoczęta w 2008r. Aktualnie część budowlana pozwala przystapić do prac montażowo-instalacyjnych.
Wg projektu właściwie cała oczyszczalnia znajduje się w korpusie żelbetowym pod budynkiem. Jedynymi obiektami zewnętrznymi będą zbiornik buforowy ścieków z przyległą stacją zlewczą oraz wiata na osad.
 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008