Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 9
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Luty 2009r. - nowa oczyszczalnia

Rozpoczynamy realizację technologii i automatyki dla oczyszczalni ścieków w m. Ostrowy Nowe, pow. kutnowski. W załączeniu przedstawiamy zdjęcia stanu początkowego ...

Oczyszczalnia będzie całkiem nowa, choć w miejscu starej pompowni obsługującej nieczynną cukrownię. Przepustowość 120 m3/d. Ścieki dopływające: socjalno-bytowe.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2009r.

   
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008